PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.
Elke Fierens Fotografie hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Je vindt daarom hieronder onze privacyverklaring, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Elke Fierens Fotografie en jou, als (potentiële) klant. 

1. Wie ben ik?

Elke Fierens Fotografie met vestigingsadres Meulhof 14, 9112 Sinaai-Waas en met ondernemingsnummer BE 0749.748.533 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. In verband met vragen rond deze verklaring kan je contact met ons opnemen via volgende gegevens:
*Per post: Meulhof 14, 9112 Sinaai-Waas
 *Per e-mail: elkefierensfotografie@hotmail.com
*Per telefoon: +32474190774

2. Over welke gegevens gaat het?
Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

3. Voorwaarden
In volgende gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt:
    *mits jouw expliciete toestemming,
 *indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
*indien dit wettelijk verplicht is,
 *indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?
Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Elke Fierens Fotografie het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daaronder valt onder meer de afhandeling van de betaling, het maken van praktische en andere afspraken om de gewenste producten te realiseren, en de aflevering van de producten.
Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Elke Fierens Fotografie, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven of indien wij kunnen aannemen dat deze berichten jou interesseren. 
Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor andere marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten Elke Fierens Fotografie, zodat je bijvoorbeeld een uitnodiging kan ontvangen voor evenementen die Elke Fierens Fotografie organiseert, een wenskaart kan ontvangen vanwege Elke Fierens Fotografie, enz.

5. Duur?
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Elke Fierens Fotografie is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Elke Fierens Fotografie doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden? 
Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Elke Fierens Fotografie. Zo dienen wij beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken naar aanleiding van een instructie van ons (bijvoorbeeld: voor het drukken van een fotoalbum of fotoafdrukken), sluiten wij een overeenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt behouden als jou in deze privacyverklaring wordt beloofd.

Jouw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
recht op intrekking van jouw toestemming voor de gegevensverwerking;
      *recht op inzage en/of kopiename;
      *recht op aanpassing of correctie;
*recht op gegevensuitwissing;
              *recht op bezwaar tegen de verwerking;
                                                                     *recht op overdraagbaarheid naar een andere door jou genoemde organisatie.
Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Elke Fierens Fotografie. Dit kan schriftelijk per e-mail (elkefierensfotografie@hotmail.com). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. 
Een verzoek indienen is kosteloos, behalve indien het kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden
Ook indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact met ons opnemen.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om, indien je na zo’n contactname nog niet tevreden bent gesteld:
* een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Deze is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) of via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
/burger/acties/klacht-indienen;
* en/of, indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

10 .Wijzigingen 
Elke Fierens Fotografie behoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van de privacyverklaring steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.
Een nieuwe versie van deze privacyverklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou, als klant, actief ter kennis worden gebracht.
Deze verklaring is van toepassing vanaf 04/06/2021.

11. Bevoegdheidsbeding 
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.